DchatWifiLite 1.4 android logo

DchatWifiLite 1.4

DchatWifiLite yog ib qhov kev pab cuam rau sib koom cov ntaub ntawv, suab thiab duab los ntawm ib lub koob yees duab ntawm cov khoom siv hauv, ntawm WiFi Direct tsis muaj router thiab Internet. Nws kuj muaj ib qho kev sib tham lus tso cai rau koj sib txuas lus txog cov kev siv cuab yeej (tsis muaj tseeb).